Centru Pentru Politici Publice

Cluj-Napoca, România

Centru pentru Politici Publice (CENPO) este o organizație neguvernamentală, non-profit din Cluj Napoca, România. Organizația a fost fondată în 2003, având ca și scop derularea de activități care să contribuie la dezvoltarea unor politicilor publice inclusive și transparente. Astfel, ajungând la progresul administrației locale și la îmbunătățirea caracterului democratic a procesului de luarea deciziilor publice din România.  Misiunea Centrului pentru Politici Publice este să contribuie la îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor publice prin realizarea de cercetare de piață independentă, sporirea fluxul de informații și facilitarea procesului de dezbateri publice între părțile interesate. 

În timpul celor 12 ani de activitate, CENPO a emis numeroase recomandări privind politicile publice pentru administrația națională, dar și pentru cele locale și a fost implicat în sprijinirea dialogului dintre organizațiile societății civile și instituțiile publice (atât la nicel local, cât și European).

CENPO are 3 direcții principale de activitate:

 1. Reforme administrative
  1. Formularea de recomandări de politici publice.
  2.  Creșterea capacității funcționarilor din domeniul public în domeniul politicilor publice.
  3. Creșterea capacității organizațiilor non-profit.
 2. Dezvoltarea Comunitățiilor

În perioada 2011-2014, CENPO a fost coordonatorul unei rețele de peste 30 de organizații din România, active în domeniul educației și incluziunii sociale, împreună cu alți 7 parteneri din Europa, ca parte a unei inițiative europene. Misiunea acest rețele a fost dezvoltarea și încurajarea membrilor organizațiilor să acționeze proactiv pentru rezolvarea problemelor comunității cu ajutorul comunității în sine. Prin sprijinirea organizațiilor Grassroots din România și prin implicarea acestora în politica locală și dezvoltarea politicilor europene, CENPO a avut un rol-cheie în dezvoltarea și implementarea rețelei Grassroots Europe. CENPO a creat Rețeaua Grassroots în România ca partener național al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă – Programul de sprijin pentru educație în cadrul proiectului „Grassroots Europe for Local Wellbeing” (2010-2014). Inițiativa oferă cetățenilor europeni activi în domeniul educației și incluziunii sociale posibilitatea de a interacționa între ei, cu factorii de decizie politică și cu organizațiile societății civile la nivel local, național și al UE.

CENPO a fost implicat în domeniul abilitării comunității prin:

– Inițierea, dezvoltarea și facilitarea parteneriatelor pentru îmbunătățirea practicilor în ceea ce privește incluziunea socială în politicile publice.

– Dezvoltarea și încurajarea participării directe a cetățenilor la procesul de elaborare a politicilor publice și temelor de incluziune socială.  

În 2015, CENPO a contribuit și la dezvoltarea comunității printr-un proiect regional care vizează dezvoltarea sectorului social-economic.

 1. Cercetare (publicații în domeniul politicilor publice, transparenței, educației, incluziunii sociale etc.)

Rezultate de cercetare online: În 2015 CENPO a început un program de cercetare privind capacitatea de strângere de fonduri în România. Obiectivul principal al cercetării este de a studia capacitatea finaciară a donatorilor, transparența procesului privind transferurile de fonduri, capabilitățile și impactul obținut de beneficiarii finanțelor publice. De asemenea, CENPO a început un studiu de cercetare pe probleme de transparență în ceea ce privește activitatea politică a oficialilor locali aleși din România, rezultatul imediat al cercetării arată o discepanță semnificativă în măsura în care diferite autorități locale aplică reglementările relevante privind transparența activităților. 

Proiecte

 1. SISES – Sprijin pentru infiintare de structuri de economie sociala: proiect finanțat din Fondul Social European (Project ID POSDRU/168/6.1/143849), desfășurat în perioada octombrie 2014 – decembrie 2015. Proiectul a vizat creșterea ocupării forței de muncă pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunile de Nord-Vest, Vest și Centru ale României, în special în comunitățile rurale prin dezvoltarea de noi structuri de economie socială care să stimuleze dezvoltarea locală. CENPO a facilitat crearea și funcționarea a 2 întreprinderi sociale în zona rurală din proximitatea municipiului Cluj-Napoca și a contribuit la aducerea unei investiții prin Programul Fondului Social European de aproximativ 310.000 EUR pentru a împuternici grupurile vulnerabile și marginalizate și a le crea oportunități pentru a deveni activi pe piața muncii.
 1. Active Citizenship for Transparent Local Governance: finanțat prin granturile Norvegiene (granturile EEA) prin programul C1 implicare activă în perioada 2015-2016. Proiectul abordează diverse măsuri și practici transparente și pro-active, care să fie implementate în cele 41 de județe (inclusiv în capitala București) ale României, în legătură cu activitatea aleșilor locali din 2012, 2013 și 2014. Obiectivul proiectului este de a promova și susține cetățenia activă cu scopul îmbunătățirii politicilor publice locale în ceea ce privește transparența și responsabilitatea aleșilor locali. Am constatat că procesele de luare a deciziilor și politicile de punere în aplicare a acestora sunt încă luate în spatele ușilor închise și acest lucru limitează relațiile cu comunitățile deservite, astfel am lansat mai multe acțiuni pentru a ajuta la rezolvarea problemei.
 1. Supporting Partnerships between Local Authorities and Civic Organizations for the Development of Sustainable Local Policies and Strategies: finanțat prin European Social Fund – Administrative Capacity Development Operational Program (PODCA) SMIS 40720/2012). Proiectul a fost dezvoltat pentru a continua activitatea desfășurată în cadrul “Grassroots Europe for Local Wellbeing Initiative” având ca scop creșterea capacității organizațiilor Grassroots, de a evidenția nevoile celor mai vulnerabile segmente ale comunităților, de a planifica și implementa acțiuni durabile în parteneriat cu autoritățile locale pentru a aborda în mod eficient cele mai importante probleme ale grupurilor vulnerabile.
 1. Training program for participatory development of local public policy for civil servants: finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, având ca și obiective creșterea rezultatelor autorității publice în ceea ce privește calitatea guvernanței și optimizarea politicilor publice bazate pe comunitate. Iar printre rezultatele specifice regăsim: 270 de zile de instruire tehnică, 45 de persoane certificate oficiaș, 4 propuneri de politici publice locale create și realizarea unui document de politică public. 
 1. Video guide goes Europe, financed by Youth in Action Program (AT-1331-119): proiect realizat de  Plattform Rechtsberatung, Berlin (Germaia), în cadrul acestui proiect CENPO a avut rolul de partener. Proiectul a reunit tineri din diferite medii culturale pentru a se cunoaște reciproc și a descoperi diverse practici culturale, precum și diversitatea istorică. Scopul proiectului a fost acela de studia diverse atitudini, legi, practici și proceduri comune în ceea ce privește domeniul migrației și situațiile solicitanților de azil care există în Europa și în Uniunea Europeană.
 1. Incredible Citizen! Finanțat prin programul Youth in Action Program (ES-11-E136-2013-R2), având ca aplcant Puente Genil Jovenes, Spain CENPO acționând pe post de partener.! Incredible Citizen! A fost un proiect care a vizat cetățenia europeană, și importanța cetățeniei active europeane în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 2014. 
 2. The Grassroots Europe for Local Wellbeing, a fost o inițiativă de 4 ani desfășurată de Fundațiile Societății Deschise în 5-8 țări europene pentru a sprijini organizațiile Grassroots educaționale de la nivel comunitar, să fie capabile să-și mobilizeze comunitățile și opinia publică cu privire la problemele marginalizării în educație și să ajute cele mai vulnerabile grupuri ale societății. Proiectul a oferit cetățenilor europeni activi în domeniul educației și incluziunii sociale posibilitatea de a interacționa între ei,dar și cu cu factorii de decizie politică, organizațiile societății civile la nivel local, național și UE. La nivel local, a urmărit o abordare participativă bazată pe comunitate și a implicat diverse organizații educaționale care lucrează pentru promovare la nivelul  factorilor de dezvoltare locală (cultură, creativitate și inovare a cetățenilor) și încurajarea bunăstării locale prin educație formală și informală. Principalul rezultat a fost să imputernicescă vocile locale să facă parte din discuțiile politice pentru Europa 2020, asigurând o interacțiune valoroasă între factorii de decizie din UE și cei afectați direct de politicile UE. CENPO a fost coordonatorul național în România și a avut un rol cheie în dezvoltarea și implementarea rețelei Grassroots Europe.

Publicații Recente ale CENPO: 

2015- “The governance of educational welfare markets” Peter Lang, ISBN 978-3-0343-1899-0.

2011 – “Rethinking the Quality of Life in Europe. Approaching the current state of wellbeing in Romania, Croatia and Slovakia”, in partnership with Public Policy Centre (RO), Network of Education Policy Centers (NEPC) (Croatia) și Nadacia Skola Dokoran (Wide Open School Foundation) (SK), ISBN 978-973-8973-37-4.

2011 – “Wellbeing: Aspects and Evaluation. Overview of the Literature”, in partnership with Public Policy Centre (RO), Network of Education Policy Centers (NEPC) (Croatia) și Nadacia Skola Dokoran (Wide Open School Foundation) (SK), ISBN 978-973-8973-38-1.

2011- “Developing Wellbeing Indicators for EU 2020 Strategic Participative Planning. Case Study: Romania”, Diana Moraru, Andrei Mureșan, Andreea Suciu.

Contact:

Centrul pentru Politici Publice (Public Policy Centre)

21 Tebei Street, Cluj Napoca, Cluj, 400305, Romania

Email: info@cenpo.ro 

Tel:  0040-264-35445  

Rapoarte

Raport Obtiuni
Raport 2013 Descarca
Raport 2011 – 2012 Descarca
Raport 2008 Descarca
Raport 2007 Descarca
Raport 2005 Descarca
Raport 2004 Descarca

11/05/2021
Scroll Up